Home

Werknemers
met stress of
burn-out klachten?

Synapsis stress- en burn-out coach helpt!

Synapsis Coaching

Werknemers met stress of een burn-out?
Synapsis stress- en burn-out coaching helpt!

U heeft ineens een medewerker thuis zitten met stress- en burn-out klachten. Dat zag u even niet aankomen. 

Een burn-out (burnout) is heel eenvoudig het gevoel volledig opgebrand en uitgeput te zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Soms kan iemand alleen nog maar huilen of slapen. Er kan sprake zijn van paniek aanvallen, van emotionele buien. Een burn-out zorgt ervoor dat iemand zowel privé als op het werk niet meer 'normaal' kan functioneren.

Langdurige en overmatige stress op het werk, thuis of bij beiden, is de oorzaak van een burn-out. Re-integratie na een burn-out is een langdurig proces waarbij duidelijk is dat er dingen moeten veranderen. Op het werk, maar ook privé.

De gespecialiseerde stress-coaches van Synapsis weten hoe het werkt en wat er moet veranderen. De coach begeleidt uw werknemer, met persoonlijke aandacht, in de strijd tegen stress en burn-out. 

 

Stap 1: toegeven dat hulp nodig is. Stap 2: een afspraak maken!         

 

De stress-coach van Synapsis coaching helpt u én uw medewerker vooruit.
Zodat de medewerker het leven (werk, opleiding, gezin én jezelf) weer aan kan, en u uw werknemer terug krijgt!

Synapsis coaching is bedoeld voor werknemers die:

  1. met stressklachten die in een burn-out terechtkomen en daardoor dreigen uit te vallen
  2. vaak discussie of onenigheid hebben met collega’s of leidinggevenden, wat spanning en stress op de werkvloer met zich mee brengt
  3. privé of op het werk spanning en stress ervaren en daardoor dreigen uit te vallen
  4. dreigen arbeidsongeschikt te raken wegens ziekte en vastlopen in de re-integratie

Synapsis biedt ook andere vormen van coaching:

1.Herstelcoaching na letsel

Lees meer over herstelcoaching   

2. Re-integratie coaching

Lees meer over re-integratie coaching

De weg terug: met vallen en opstaan naar meer balans

Veel werknemers werken langdurig onder een (te hoog) hoog stressniveau. Sommigen houden dit vol, veel niet. Op een gegeven moment, soms pas na jaren, gaat het ineens niet meer en komt de werknemer thuis te zitten. Overgevoelig, huilend, slecht slapend, weinig energie of met paniekaanvallen.

Er wordt besloten om er iets aan te doen. Meer rust nemen, meer slapen, taken uitbesteden en vaker delegeren. Misschien de kinderen wat vaker naar de oppas brengen, een weekje vakantie nemen. Allemaal leuk en goed bedoeld, maar het helpt niet. Allerlei ongemakken (mentaal, fysiek, financieel) nemen toe en alleen rust blijkt voor deze werknemer niet voldoende om te herstellen en weer aan het werk te gaan.

Dat is het punt waarop je moet erkennen dat je het niet zelf meer kunt oplossen.

Professionele coaching biedt nu de beste oplossing. 

Professionele coaching 

Synapsis coaching helpt de werknemer die te kampen heeft met dit soort problemen. De werknemer die het allemaal niet meer geregeld krijgt, die overspannen is, dreigt uit te vallen op het werk en/of in een burn-out terecht lijkt te komen. 

Professionele coaching wérkt bij stress en burn-out klachten.

Om professionele coaching in te zetten hoeft er geen sprake te zijn van een psychische stoornis.

Wat we doen

In een aantal persoonlijke gesprekken bespreken we samen met de medewerker de achtergrond. De medewerker vertelt wie hij/zij is, hoe hij/zij functioneert en waar hij/zij in de praktijk tegenaan loopt.

De coach herkent de niet-effectieve patronen in de werk/privé relatie die aan de basis liggen van de problemen. Samen met de medewerker werken wij aan een manier om de weg terug te vinden naar meer balans.

Door deze gesprekken met de coach leert de medewerker om zijn/haar stress beter de baas te worden en terugval beter en eerder te herkennen. Op die manier kunt u, en kan de werknemer zelf, langdurige uitval zowel privé en in het werk voorkomen. 

Hoe werkt het

Iedere sessie praten we samen over hoe het gaat, en over de voortgang. We maken afspraken waarin de medewerker wordt aangespoord om zelf actief aan de slag te gaan. De inhoud van deze gesprekken is vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht. Als er inhoud van de sessies gedeeld wordt dan is dat altijd met toestemming van de werknemer. Deze kan dus altijd vrij met de coach praten over alles wat hem/haar bezig houdt en dwars zit.

Voorbeelden uit de praktijk

Bekende voorbeelden, want uit onderzoek blijkt dat maar liefst 35-50% van het ziekteverzuim een psychische oorzaak heeft.

Een burn-out is daarvan misschien wel het bekendste voorbeeld: een combinatie van teveel stress en te weinig rustmomenten in de privésfeer.

Mijn perfectionistische collega zoekt graag de uitdaging op. Hij vraagt daarbij altijd (te) veel van zichzelf.

Stress houdt hem scherp, onder tijdsdruk presteert hij beter, dacht hij.

Maar het werd teveel: de periodes met veel stress duurden steeds langer. Alles begon mis te gaan. Hij vergat dingen, lette niet op in het verkeer, sliep steeds slechter en begon zich ziek te melden.

Tenslotte had hij geen idee meer hoe hij hier uit kon komen.

Momenteel heb ik veel last van spanning door de Corona-crisis.

Ik kan mijn bejaarde moeder niet goed meer verzorgen, mijn kinderen zijn continu thuis en op het werk begint de werkdruk mij parten te spelen.

Dit geeft mij een gevoel van overladen te zijn met allerlei verantwoordelijkheden die ik op het ogenblik niet meer aan kan.

Ik kan niet anders meer dan mij ziek melden.

Stress en burn-out Coaching: zo werkt het

1

Intake

Na aanmelding van een werknemer maakt de stress-coach van Synapsis een afspraak voor een intake.

Tijdens deze kennismaking inventariseren we samen wat de problemen zijn, waar de pijnpunten zitten en waar de werknemer behoefte aan heeft. Maar we bespreken ook welke acties hij of zij al heeft ondernomen. Daarnaast zien we, heel belangrijk, of er een goede klik is met de coach.

2

Plan van aanpak

Vervolgens maken we een plan hoe we de coaching inrichten.

Er worden afspraken met de werknemer gemaakt, vaak voor minimaal 5 tot 10 sessies binnen een termijn van 8 tot 12 weken, maar in individuele gevallen kan dit ook anders zijn.

3

Extra gesprekken

Soms is een gesprek met de werkgever of juist met collega’s nodig. Dit kan nodig zijn om de gemaakte afspraken met elkaar af te stemmen.

Het kan ook gaan om onderwerpen die eerst uitgesproken moeten worden voor we verder kunnen met de coaching.

Deze gesprekken vinden altijd plaats onder de veilige begeleiding van de coach.

Soms is een loopbaan onderzoek nodig om de mogelijkheden voor ander werk te onderzoeken.

4

Eindverslag

Aan het einde van het traject maakt de werknemer zelf een verslag welke inzichten hij/zij heeft gekregen en welke stappen hij/zij heeft gezet. Daarnaast wordt verwacht dat de werknemer opschrijft hoe hij/zij in de toekomst gaat voorkomen in dezelfde valkuil te vallen.

Als dit voor de werknemer lastig is dan maken wij dit verslag samen.

5

Feedback

De coach geeft feedback op het verslag en de werknemer vult aan. Als het verslag door beiden is goedgekeurd wordt het, met toestemming van de werknemer, naar de opdrachtgever (de werkgever) gestuurd.

In het verslag staan een aantal actiepunten waar ieder voor zich mee aan de slag gaat. Soms is er nog behoefte aan een gesprek met de werkgever. Zo'n gesprek wordt met toestemming van de werknemer ingepland en als dat gewenst is door de coach begeleid.

Heeft u als werkgever óf als werknemer behoefte aan stress- of burn-out coaching? Neem dan contact op met de ervaren coaches van Synapsis!

Direct contact via mail!  of vul het formulier hieronder in:

Aanmelding en contact

Vul het formulier in, klik op verzenden, en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Synapsis BV

Mw. Chris Scholte


Door Chris Scholte gevolgde scholing:
  • Coaching en Counselling 1 jarig
  • Herstelcoaching letselschade
  • Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode
  • Master Stress en burnoutcoaching ism de Vitaliteitsgroep
  • Stress-en burnoutcoaching 8 PE punten Sonnenvelt


Chris Scholte is Gecertificeerd register arbeidsdeskundige

Kantooradres:
Sint Annastraat 288 K
6525 HD Nijmegen

Voor meer informatie over coaching, of voor het aanvragen van een offerte neemt u contact op met Mw. M.C.E.J (Chris) Scholte:

M: 06-217 113 40
E: info@stress-burnoutcoaching.nl
of:
E: info@synapsis-coaching.nl

Of kijk op de website van Synapsis arbeidsdeskundig advies: synapsis-advies.nl